De CO2-voetafdruk van hout

Hout heeft de laagste CO2-uitstoot van alle traditionele bouwmaterialen. Door te bouwen in hout kunnen we dus grote hoeveelheden CO2 besparen. Maar hoe werkt dit dan?

Door middel van fotosynthese halen bomen CO2 uit de lucht en houden ze dit vast in de vorm van hout. Gedurende de levensduur van de boom wordt dit vastgehouden. Maar ook tijdens de levensduur van het houtproduct en ook na recycling van hout wordt CO2 vastgehouden. Hout legt CO2 wel tot honderden jaren vast.

Opslag vs. uitstoot

Bij de verwerking van alle bouwmaterialen wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Bouwmaterialen zoals metaal, beton of kunststof verbruiken in tegenstelling tot hout veel meer fossiele brandstoffen. De CO2 uitstoot bij het verwerken van hout ligt dus vele malen lager. Door bouwmaterialen te vervangen met hout kunnen we dus veel CO2 uitstoot besparen. Zo zal er meer CO2-opslag zijn dan CO2-uitstoot.

Recycling van hout

Door het hout in de afvalfase te verbranden komt er energie en warmte vrij. Hierdoor is hout CO2-neutraal. Door hout te gebruiken als bouwmateriaal verminder je het broeikaseffect. Je draagt door gebruik van hout bij aan een milieubewustere manier van leven.

Milieubewust werken

Bij HIB Gevels vinden we het belangrijk om zo goed mogelijk bij te dragen aan een milieubewuste manier van werken. Het thermisch gemodificeerd hout in onze Thermic Wood en Premium Wood collecties draagt hier onder andere aan bij. Lees hier meer over thermisch modificeren.